Verzuimbeleid

Hoe krijg ik meer grip op verzuim? Waarom zijn onze verzuimcijfers zo hoog? Wat doen we eigenlijk aan re-integratie? Ontdek hoe Werk&Welzijn jou kan helpen bij het voeren van een duidelijk verzuimbeleid, zodat jij kunt sturen op cijfers, verzuim terugdringt en kosten bespaart.

Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van jouw organisatie, ze zijn de bepalende factor voor behaalde en toekomstige successen. Dit geldt zeker voor de zorg, welzijn en het onderwijs. De werkzaamheden binnen deze sectoren worden altijd uitgevoerd door mensen. En als je met mensen werkt, krijgt je vroeg of laat te maken met ziekte en verzuim. Hoe jij met verzuim omgaat bepaalt of het menselijk kapitaal wat oplevert, of dat het een kapitaal kost. Het gehanteerde verzuimbeleid is hierin cruciaal. Want grip krijgen op verzuim begint bij het maken van duidelijke afspraken en hanteren van richtlijnen en procedures die werken voor jouw organisatie en medewerkers. Een goed verzuimbeleid zorgt voor duidelijkheid en structuur, het vermindert verzuim en wanneer mensen toch ziek worden, zijn er duidelijke afspraken omtrent begeleiding, ondersteuning en re-integratie.

Een goed verzuimbeleid richt zich op:

✅ Voorkomen en beperken van ziekte­verzuim.

✅ Goede begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

✅ Volgen van de wettelijke richtlijnen rondom verzuim.

✅ Veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen.


Wil jij meer grip op verzuim? Plan jouw afspraak


Wat anderen vinden...

Floris zijn ruimdenkende, onbevooroordeelde houding maakt hem laagdrempelig in het contact. Een prettige gesprekspartner met oog voor detail.

Floris haalt met zijn humor “de beren van de weg”.Roy IJzer-

Werkconsulent

Kenmerkend in zijn aanpak is doelgericht en pragmatisch, waardoor er op een adequate wijze de vertaalslag naar de uitvoering kan worden gemaakt. Floris is sterk in het beleids/proces vorming samen met de uitvoering op te tellen waardoor maatwerk mogelijk is en de implementatie fase niet langer duurt dan nodig. Heldere communicatie, bevlogen, goed luisteren naar de vraag en doorvragen  waren opvallende kenmerken. Een uiterst prettige samenwerking met een resultaat. Bedankt Floris.

Bureau voor noordelijke gemeenten

Sander H.J. Vrieling 

Directeur/ eigenaar BVNG

In de samenwerking heb ik Floris ervaren als iemand die betrokken en gedreven is en graag een stap extra zet om uit te zoeken hoe zorg of processen binnen de organisatie beter of slimmer kunnen worden georganiseerd. Hij neemt anderen mee in zijn bevindingen en ontwikkelt niet alleen zichzelf maar ook de mensen met wie hij samenwerkt. Floris zal altijd een stap extra zetten om tot een goed resultaat te komen. Hij is creatief en niet bang om buiten de lijntjes te kleuren.

Tessa Jonker, leefstijl academie, ZZP

Met een goed verzuim beleid weet je dat alles is gedaan om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. 

En wanneer dat toch gebeurt, zijn alle processen en systemen vanaf ziekmelding tot betermelding efficiënt en volgens een vaste structuur ingericht.

In het verzuimbeleid staat omschreven hoe de werkgever omgaat met verzuim, denk daarbij aan:

De te volgen stappen bij ziekmelding

✅ Rechten en plichten van de werkgever en werknemer

✅ Preventieve maatregelen 

✅ Re integratie 


Een goed verzuimbeleid is maatwerk en geeft antwoord op de volgende vragen: 

✅ Preventie: Welke preventieve maatregelen zet jij in om ziekte te voorkomen?

✅ Verzuimprotocol: wat doe je op het moment van ziekmelding tot betermelding?

✅ Verzuimregistratie: waar sla jij verzuimgegevens op en hoe?

✅ Begeleiding van re integratie: hoe worden zieke medewerkers begeleid?

✅ Conflicten: welke stappen nemen we wanneer we er samen niet uit komen?


Wanneer je een goed verzuimbeleid voert verminder je verzuimmeldingen, verkort je de verzuimduur en bespaar je kosten.
Samen kijken we naar: 

✅ Eenduidige richtlijnen en procedures

✅ Communicatie via de lijn

✅ Vaste aanspreekpunten

✅ Centrale administratie van gegevens

Wat kun je verwachten van het verzuimbeleid van Werk&Welzijn

Het opstellen van een goed verzuimbeleid begint bij het uitspreken van jouw wensen en verwachtingen. Aan de hand van de verzuimcijfers, het verzuimverleden, taken, werkzaamheden en risico’s gaan we onderzoeken waar we onze aandacht op moeten vestigen. Wanneer we alle benodigde informatie, wensen en verwachtingen inzichtelijk hebben, ontwikkelen we een verzuimbeleid waarin alle processen en systemen rondom verzuim op een effectieve en efficiënte manier zijn ingericht. Een goed verzuimbeleid is maatwerk, Op basis van jouw wensen en behoeften zal Werk&Welzijn een verzuimbeleid ontwikkelen dat zorgt voor jouw medewerkers en organisatie.